zeszyt, ołówki, kredki, kątomierz

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

2 - 3.09.2021 godz. 16.30

KLASY I i II (czwartek) KLASY III (piątek)

Dla klas I najpierw spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej potem spotkanie z wychowawcami przypomnienie Statutu (ocenianie, zapoznanie z planem pracy szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, wybór trójki klasowej w klasach I, informacja o szczepieniach).

29.09.2021 godz. 16.00

RADA RODZICÓW I KOMISJA DS. PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Wybór nowej rady rodziców, uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego.

20 - 21.10.2021 godz. 16.30

 środa - klasy I i II, czwartek -klasy III

Spotkania z wychowawcami – oceny, sprawy bieżące.

17.11.2021  godz. 16.30 - 17.30

Wszyscy Rodzice i Nauczyciele

Konsultacje z nauczycielami.

15 - 16.12.2020  godz. 16.30

 środa - klasy I i II, czwartek -klasy III

PROPONOWANE OCENY SEMESTRALNE.

semestr i

semestr iI

9.02.2022  godz. 16.30 - 17.30

Wszyscy Rodzice i Nauczyciele

Konsultacje z nauczycielami.

23.03.2022  godz. 16.30 - 17.30

Wszyscy Rodzice i Nauczyciele

Konsultacje z nauczycielami.

6 - 7.04.2022  godz. 16.30

 środa - klasy I i II, czwartek -klasy III

Spotkania z wychowawcami, klasy trzecie po Gimnazjum propozycje
ocen końcowych.

11.05.2022  godz. 16.30 - 17.30

Wszyscy Rodzice i Nauczyciele

Konsultacje z nauczycielami.

6 - 7.06.2022  godz. 16.30

poniedziałek klasy I i II,   wtorek klasy III po SP

Spotkania z wychowawcami - proponowane oceny roczne.