top of page
zeszyt, ołówki, kredki, kątomierz

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

13.09.2023 godz. 16.00

14.09.2023 godz. 16.00

27.09.2023 godz. 16.00

20.12.2023 godz. 16.00

21.12.2022 godz. 16.00

05.06.2024 godz. 16.00

17.04.2024 godz. 16.00

Klasy I, II

Klasy III, IV

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Klasy I, II

Klasy III, IV

Klasy IV

Klasy I, II, III

20.12.2023 godz. 16.30

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

05.06.2024 godz. 16.30

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

bottom of page