top of page
zeszyt, ołówki, kredki, kątomierz

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

6.09.2022 godz. 16.30

28.09.2022 godz. 16.30

29.09.2022 godz. 16.00

7.12.2022 godz. 16.30

8.12.2022 godz. 16.30

31.05.2023 godz. 16.30

30.05.2023 godz. 16.30

Klasy I

Klasy II, III, IV

RADA RODZICÓW i KOMISJA DS. PROGRAMU WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNEGO

Klasy I

Klasy II, III, IV

Klasy I

Klasy II, III, IV

bottom of page