top of page

Ważne telefony zaufania

116 111Ogólnopolski Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny całą dobę (24h)

800 12 12 12  –  Ogólnopolski dziecięcy telefon zaufania czynny całą dobę 7 dni w tygodniu

32 43 49 627  –  Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój

32 43 49 623 / 32 43 49 626  –  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój

478 554 200 / 112  –  Komenda Miejska Policji ul. Śląska 12 Jastrzębie-Zdrój

32 47 17 878  –  Jastrzębski Telefon Zaufania - czynny 7 dni w tygodniu w godz. od 18:00 do 22:00

bottom of page