pusta sala lekcyjna
Lampka biurkowa
Magdalena
Kuszlewicz-Klos

PEDAGOG SZKOLNY

Magister pedagogiki - studia magisterskie z zakresu pedagogiki na  Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie; studia podyplomowe w zakresie  pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie; studia podyplomowe w zakresie pracy socjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie; studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Akademii  Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej; kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej w  METIS w Katowicach; surdopedagogika WSHE w Brzegu - studia podyplomowe; tyflopedagogika WSHE w Brzegu - studia podyplomowe;  kurs kwalifikacyjny w METIS w Katowicach kierunek TERAPIA PEDAGOGICZNA; edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera - studia podyplomowe WSB w Poznaniu. Trener Terapii TUS dla dzieci i osób dorosłych.

Nauczyciel dyplomowany.

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek 9.30-15.30
wtorek 9.00-14.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-13.00