top of page
zdjęcie szkoły na tle osiedla

HISTORIA SZKOŁY

Zespół Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju im. Stanisława Wyspiańskiego to placówka mająca długą tradycję.

1 września 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 2 połączone z nadaniem im. Józefa Wieczorka w budynku przy ulicy wówczas Józefa Wieczorka, a obecnie 11 Listopada. Pierwszym kierownikiem szkoły został Franciszek Sitko, a kolejno placówką kierowali:

  • Stanisław Pawliczek,

  • mgr Dorota Bury,

  • mgr Adam Łaczny,

  • mgr Janina Kowalewska,

  • mgr Ewa Mentel.

  • mgr Wioletta Brzykcy

W związku z przeznaczeniem budynku szkoły na potrzeby szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 1979/80 zawieszono funkcjonowanie SP-2, a uczniów i nauczycieli przeniesiono do SP-19, SP-4, SP-13.
W następnym roku szkolnym SP-2 wznowiła działalność gościnnie w budynku SP-19.

W okresie ferii zimowych młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice pod kierownictwem dyrektora mgr Adama Łacznego przenieśli majątek szkoły i wyposażyli klasy w budynku przy ul. Wrocławskiej 6.

Uroczyste otwarcie i przekazanie nowej siedziby społeczności szkolnej nastąpiło 4 Lutego 1981 roku. Ówczesny dyrektor mgr Adam Łaczny rozpoczął wyposażanie szkoły w bazę dydaktyczną. Kontynuowała to dzieło mgr Janina Kowalewska, która funkcję dyrektora objęła 1 września 1982 roku. Wspierała ją i pomagała w trudnej pracy wicedyrektor mgr Halina Rawiak.

Szkoła została zradiofonizowana, pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczno - wychowawcze, zagospodarowano boiska szkolne urządzając pierwszą w mieście "Zieloną salę" oraz salę do gimnastyki korekcyjnej pod kierunkiem mgr S. Szymika.

Szkoła była otwarta na współpracę ze środowiskiem. Rozbudzano ciekawość poznawczą uczniów, zainteresowania organizując spotkania z ciekawymi ludźmi m. in. aktorem Augustem Kowalczykiem, byłym więźniem KL Auschwitz, olimpijczykiem Andrzejem Możdżeniem, tenorem Januszem Kowalskim.
W wyniku zmian organizacyjnych aktem założycielskim z 22 VIII 1995 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach i na podstawie umowy zawartej 31 VII 1995 r. pomiędzy Zarządem Miasta Jastrzębia-Zdroju utworzono na bazie SP-2 III Liceum Ogólnokształcące.

Funkcję dyrektora SP-2 i III LO piastowała do 31 XII 1998 r. mgr Janina Kowalewska.

Nowym dyrektorem została mgr Ewa Mentel, która w związku z reformą strukturalną systemu oświaty utworzyła Zespół Szkół Nr 3, w którego skład wchodziły: III LO, Gimnazjum nr 4, SP nr 2.

Szkoła Podstawowa nr 2 zakończyła swoją działalność w roku 2000 - w 40-lecie swojego powstania.
W roku szkolnym 1997/98 rozpoczęto wydawanie gazetki szkolnej. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 aktywnie uczestniczyli w życiu naszego miasta: Agnieszka Czoków w roku szkolnym 1997/98 została przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta III kadencji i była posłem do parlamentu Dzieci i Młodzieży w Katowicach.

Od 1998 r. młodzież uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach dotyczących szkoły samorządności i integracji europejskiej w Strasburgu, Tourcoing, Botrop i Marienberg.
23 I 1999 roku rodzice i uczniowie przy pomocy wychowawców zorganizowali po raz pierwszy studniówkę, a pierwsza w historii szkoły matura miała miejsce 11 i 12 maja 1999 roku.
Od 1 VII 2001 r. dyrektorem Zespołu Szkół została mgr Wioletta Brzykcy, która pełniła tą funkcję do 31 sierpnia 2022.

bottom of page