pusta sala lekcyjna

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

1 września 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

29 kwietnia 2022

Egzamin maturalny

4- 23 maja 2022

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2021

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

                         

2 listopada 2021 r. (wtorek)
12 listopada 2021 (piątek)
7 stycznia 2022 (piątek)
2 maja 2022 (poniedziałek)
4-5-6 maja 2021r. (środa, czwartek, piątek)
17 czerwca 2022 (piątek)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~