Znowu pierwsze miejsce

Obroniliśmy tytuł!

Na strzelnicy LOK w Rybniku odbyły się zawody sportowo-obronne dla uczniów wojskowych klas mundurowych. Były to sprawdzian z biegania, strzelania i wiedzy historycznej o misjach pokojowych. Nasi znowu nie zawiedli i stanęli na najwyższym podium!