Zielona pracownia 2022


Rozwijamy się! Uzyskaliśmy fundusze do realizacji projektu "ZIELONA PRACOWNIA 2022" , który pozwoli na utworzenie szkolnej pracowni w zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Koordynatorem jest pani Patrycja Trzetrzelewska.

Finał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających dofinansowanie, odbył się 8 czerwca na Zamku w Ogrodzieńcu.