top of page

Szkolny EKOkalendarz

Realizacja

logo-tekst projektu zielona pracowania 2022

program „Szkolny EKOkalendarz” nabiera tempa. Uczniowie naszej szkoły losowali dziś tematy projektów ekologicznych, nad którymi pracować będą w tym roku szkolnym.

KLASA IB Planujemy jednodniową wycieczkę ekologiczną.

KLASA ID "Nie było nas, był las ; nie będzie nas, będzie las."

KLASA IC Miejski zielnik dendrologiczny.

KLASA IA Ciepło, cieplej, gorąco – konsekwencje zmian klimatu.

KLASA IE Troska o planetę zaczyna się od gleb.

KLASA IIID Torby bumerangi – bądź ZERO WASTE.

KLASA IIC Czy można uratować niedźwiedzie polarne ?

KLASA IIIB Zoom na rzeki w naszym mieście.

KLASA IIB Wolontariat wysokich lotów – poznajemy i chronimy ptaki naszej okolicy.

KLASA IIA Jakie daje nieskoszony trawnik – wpływ różnorodności biologicznej na życie człowieka.

KLASA IF Wiatr sprzymierzeńcem człowieka.

KLASA IIIC Ekologiczny Blogger.

KLASA IIIA ESCAPE ROOM – szkolne zmagania z ekologią.


uczennica losuje tematy prac
uczniowie siedzący w ławkach w sali geograficznej

Życzymy owocnej pracy.

bottom of page