top of page

OPW - szkolenie

Oddział Przygotowania Wojskowego zaliczył kolejne z programowych zajęć z Wojska Obrony Terytorialnej.


bottom of page