top of page

Program ekologiczny – Szkolny Ekokalendarz

Patrycja Trzetrzelewska

2 wrz 2022

We wrześniu nasza szkoła rozpoczęła wdrażanie programu ekologicznego Szkolny Ekokalendarz. Jest on realizowany w ramach projektu Zielona Pracownia 2022 finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz ekologiczny ma edukować i inspirować naszych uczniów do drobnych działań na rzecz środowiska naturalnego na co dzień i od święta. W ramach uczestnictwa w programie młodzież naszej szkoły przygotowuje projekty ekologiczne tematycznie związane z określonym wydarzeniem umieszczonym w kalendarzu ekologicznym. Pod koniec roku szkolnego projekty zostaną zaprezentowane na forum szkoły.

SZKOLNY EKOKALENDARZ

WRZESIEŃ – Światowy Dzień Turystyki

PAŹDZIERNIK – Święto Drzewa

LISTOPAD – Dzień Czystego Powietrza

GRUDZIEŃ – Dzień Gleb

STYCZEŃ – Dzień Bez Opakowań Foliowych

LUTY – Dzień Niedźwiedzia Polarnego

MARZEC – Światowy Dzień Wody

KWIECIEŃ – Dzień Gapienia się w Niebo

MAJ – Dzień Różnorodności Biologicznej

CZERWIEC – Dzień Wiatru

TEMATY PROJEKTÓW EKOLOGICZNYCH:

 1. Planujemy jednodniową wycieczkę ekologiczną.

 2. "Nie było nas, był las; nie będzie nas, będzie las."

 3. Miejski zielnik dendrologiczny.

 4. Ciepło, cieplej, gorąco – konsekwencje zmian klimatu.

 5. Troska o planetę zaczyna się od gleb.

 6. Torby bumerangi – bądź ZERO WASTE.

 7. Czy można uratować niedźwiedzie polarne?

 8. Zoom na rzeki w naszym mieście.

 9. Wolontariat wysokich lotów – poznajemy i chronimy ptaki naszej okolicy.

 10. Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik – wpływ różnorodności biologicznej na życie człowieka.

 11. Wiatr sprzymierzeńcem człowieka.

 12. Ekologiczny Blogger.

 13. ESCAPE ROOM – szkolne zmagania z ekologią.

bottom of page