top of page
logo szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Projekt edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Dołączyliśmy do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO (SOC), który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

W ramach tego projektu nasza szkoła będzie brała udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole oraz w webinariach i konferencjach tematycznych dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Ponadto uzyskamy bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych.

bottom of page